Häktes- och restriktionsutredning klar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Häktes- och restriktionsutredning klar

2016-08-22 I dag överlämnade Häktes- och restriktionsutredningen sitt betänkande till regeringen. Förslagen syftar till att minska häktestider och minska häktades isolering.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

  • Att två nya alternativ till häktning skapas, hemarrest och områdesarrest som övervakas med fotboja.
  • Att häktningstiderna begränsas genom tidsfrister. En misstänkt ska kunna vara häktad högst sex månader före det att åtal väcks. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl. Om den häktade är under 18 år ska tidsfristen i stället vara tre månader och undantag ska tillåtas endast om det är absolut nödvändigt.
  • Att domstolarna ska bestämma om åklagaren ska få tillstånd att meddela restriktioner och vilken sorts restriktioner.
  • Att varje häktad ska ha rätt till minst två timmars vistelse med annan persone varje dag, eller minst fyra timmar om den häktade är under 18 år.
  • Att häktad under 18 år ska inte förvaras i häkte utan på särskilt ungdomshem. Undantag kan göras om åklagaren anser att det finns mycket starka skäl mot förvaring på särskilt ungdomshem

Läs regeringens pressmeddelande och ladda ner betänkandet här