RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förmedla enkät om att tvångsvårdas

2016-12-05

Civil Rights Defenders och RSHM vill få hjälp med att förmedla enkät till personer som varit tvångsvårdade.

Enkäten riktar sig till personer som har varit frihetsberövade någon gång de senaste 5 åren. Så det behöver alltså inte vara personer som är frihetsberövade idag. Det gäller tvångsvårdade personer enligt olika lagstiftning, LPT, LRV, LVM, LVU inklusive kriminalvård.

Enkäten kan besvaras året ut.

Läs mer och gå till enkäten här