Förening lyfter brist på stöd till ensamkommande barn - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förening lyfter brist på stöd till ensamkommande barn

2016-09-28 Ordförande för Västra Götalands god mansförening (V-God) skriver i Borås tidning en insändare om att stödet till ensamkommande barn vad gäller läxläsning och träning i det svenska språket varierar från att vara gott till obefintligt.

De ensamkommande barnen ofta lämnas väldigt ensamma att ansvara för och hitta strategier för sitt lärande.

För att belysa hur barnen lär sig det svenska språket utanför skoltid och vilket stöd de får har föreningen genomfört ett flertal intervjuer med berörda. Resultatet visar att barnen är övervägande positiva och motiverade till skolgången och skolarbetet, men har ofta för lite studietid och för lite uppföljning på boendet.

Läs insändaren i Borås tidning