RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Finansinspektionen utbildar överförmyndare

2016-01-07 Finansinspektionen ska utbilda överförmyndarna, för att de i sin tur ska kunna sedan utbilda gode män. Utbildningen ska handla om hur gode män på bästa sätt tar hand om sina huvudmäns ekonomi.

Inledningsvis kommer Finansinspektionen att ha två utbildningstillfällen i början av 2016 där de tar sig an Stockholms läns alla överförmyndare, cirka 80 stycken. Sedan står andra kommuner på kö för att skriva upp sig på fler kurser.

Läs artikeln här