Brukare gör revision av insatsen stödperson - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brukare gör revision av insatsen stödperson

2016-09-12 Jönköpings patientnämnd har fått beviljat att göra brukarstyrd revision av patienters erfarenhet av insatsen stödperson. Det innebär att de som gör revisionen har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykiatri och slutenvård.

Syftet är att undersöka patienternas egen upplevelse av nyttan och värdet av insatsen. Intervjuerna genomförs under hösten och en rapport ska vara klar våren 2017.