Brå:s statistik för lagförda brott - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå:s statistik för lagförda brott

2016-06-02 Igår publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, den officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär).

Några fakta ur statistiken:

•År 2015 fattades 107 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 3 procent (3 180 färre beslut) jämfört med 2014.

•År 2015 intogs 8 580 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med året innan. 

•År 2015 påbörjade 10 100 personer frivårdspåföljder med övervakning, vilket gäller personer som dömts till skyddstillsyn eller villkorligt frigivits från anstalt. Det är en minskning med 4 procent jämfört med 2014. 

•Av samtliga personer med en ingångshändelse 2013, återföll 24 procent i brott inom ett år. Återfallsandelen uppvisar totalt sett mycket små förändringar över tid. 

•Bland dem som hade fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en noterbar minskning sedan 2004. Återfallsandelen bland samtliga frigivna från fängelse minskat från 53 procent 2004, till 45 procent 2013 (­­- 8 procentenheter). 

Läs mer på Brå:s hemsida