Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ensamkommandes röster i rapport från Barnombudsmannen

2016-01-25 Barnombudsmannen, BO, har under hösten 2015 mött 450 ensamkommande barn och unga och tagit del av deras erfarenheter. I rapporten "Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande" beskrivs resultatet av arbetet. Bland annat lyfter BO vikten av att god man tillsätts omgående.

BO föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med brister som framkommer i rapporten.

Framförallt behöver tiden som barnen vistas på dessa ankomstboenden till maximalt 48 timmar anser BO. BO föreslår därför att ansvaret för ankomstboendena flyttas från kommunerna till staten och att Migrationsverket får ett samlat ansvar för alla ankomstboenden. På så sätt skulle registrering och anvisning kunna integreras och bli effektivare.

Det krävs också en nationell strategi där myndigheter, kommuner och civilsamhälle tar ett gemensamt ansvar för att säkerställa att alla barn får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. I det ingår att barnet ska få en god man omedelbart efter att det kommit till sin kommun, alternativt att god man tillsätts redan i ankomstkommunene.

Läs pressmeddelandet här

Ladda ner rapporten här