Vikten av att synliggöra ideella insatser - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vikten av att synliggöra ideella insatser

2015-01-28 Under 2014 har LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, arbetat med projektet Erkänt engagemang som nu utmynnat i en rapport.  Syftet är att synliggöra kunskap och kompetens som unga får genom ideellt engagemang.  

LSU vill öka möjligheten för unga människor att få sina kunskap från föreningslivet ”på papper” så att det sedan kan användas när de sedan söker arbete. Ett sätt att göra det på är validering. Det kan också handla om att synliggöra de kompetenser som unga får. 

I projektet genomfördes fokusgruppsintervjuer med engagerade unga för att ta reda på vad de lär sig genom sitt ideella engagemang. De lyfter själva sex områden som de fått kunskap och kompetens inom:

  • Organisatorisk- och ledningskompetens
  • Social kompetens/samarbetsförmåga
  • Demokratisk kompetens
  • Initiativförmåga
  • Lärandeförmåga/studieförmåga

Läs mer och ladda ner rapporten ”Erkänt engagemang”