RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utredningar om att minska häktningar

2015-10-29 Sedan i somras pågår tre regeringsuppdrag som syftar till att minska användningen av häktning och minska soleringen av häktade.

  • Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag som ska minska användningen av häktning och minska isoleringen. Uppdraget ska redovisas senast den 23 augusti 2016. Läs mer här 

  • Brottsförebyggande rådet (Brå) har getts i uppdrag att kartlägga situationen i häkte. Uppdraget ska redovisas senast 25 januari 2017. Läs mer här 

  • Statskontoret har getts i uppdrag att utreda om hanteringen av forensiska undersökningar behöver effektiviseras för att bidra till kortare häktningstider. Uppdraget ska redovisas senast 1 februari 2016. Läs mer här