Utbildningspaket om sex som självskadebeteende - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utbildningspaket om sex som självskadebeteende

2015-05-28 Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett utbildningsmaterial om sex som självskadebeteende. 

Utbildningspaketet består av film, webbutbildning och skriftligt utbildningsmaterial. Det riktar sig till verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. De primära målgrupperna är anställda inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), ungdomsmottagningar,elevhälsan, missbruks- och beroendevård för ungdom, hem för vård eller boenden (HVB) samt gode män för ensamkommande barn.

I utbildningsmaterialet lyfts gruppen gode män för ensamkommande så här: "Även gode män har en unik möjlighet att upptäcka om en ung person utsätter sig för sexuella risker och med utgångspunkt i en förtroendefull relationföra samtal om sexualitet och eventuell utsatthet."

På hemsidan finns också länkar till exempelvis Mika-mottagningar, dit personer kan vända sig för stödsamtal med mera. 

Se filmerna, webbutbildningen och ladda ner informationsmaterialet här