Artikel om ideellt ledarskap - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Artikel om ideellt ledarskap

2015-05-08 Hur kan ledare för ideella föreningar få fler att engagera sig? Aron Schoug har i sin masteruppsats "Utan piska och morot - om förutsättning för ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete"vid Stockholms universitet fördjupat sig i ledarskapsfrågor inom föreningar.

Enligt Aron Schough är nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap förståelse för vad som motiverar människor och förmågan att balansera olika individers behov. I en artikeln i Studiefrämjandets tidning Cirkel lyfter han fram vad som kan stimulera respektive hämma medlemmars motivation:

  • livspussel
  • engagemang
  • gruppdynamik
  • maktstrukturer

I artikeln skriver Aron Schoug även om fyra ledarprinciper som kan motivera till ökat engagemang.

  • Utgå ifrån individen
  • Arbeta tillsammans
  • Undvik styrning
  • Aktivt ledarskap
     

Läs artikeln i tidskriften Cirkeln här sid 8-11 

Ladda ner uppsatsen här