RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdaterad ersättning för kontaktperson/-familj

2015-05-07 Sveriges kommuner och landsting, SKL, har uppdaterat riktlinjerna för ersättning till kontaktpersoner och kontakt-/stödfamiljer enligt SoL och LSS.

SKL har uppdaterat cirkulären som innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2015. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Läs cirkulären här