RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lagstiftningen för god man behöver moderniseras

2013-03-02 Assistanskoll har intervjuat Torbjörn Odlöw, universitetslektor i Civilrätt vid Göteborgs universitet, som tycker att dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad. Att en ensam person är ställföreträdare riskerar leda till att den enskilde inte får det stöd som behövs. Han anser också att anhöriga som är assistenter till sitt barn ibland kan vara den lämpligaste att välja som god man.

I artikeln berättar Torbjörn Odlöw att det finns goda exempel i Kanada och Australien där ställföreträdarskapet är uppbyggt på ett nätverk av personer runt individen som behöver stöd i att fatta beslut. Nätverket har då en förordning från samhället. 

 Torbjörn Odlöw anser att det borde finnas krav i lagstiftningen att en ställföreträdare kontinuerligt involverar den enskilde i beslutsfattandet. 

– Principen om minsta ingripande åtgärd borde gälla mer i utövandet av ställföreträdarskapet. Varje gång en god man ska utföra en rättshandling borde hen fråga sig tre frågor. Kan min huvudman själv utföra detta? Kan huvudmannen utföra detta med mitt stöd? Kan huvudmannen utveckla sina förmågor så att hen kan utföra den själv eller med mitt stöd? 

Läs hela artikeln på Assistanskoll här