Svårt att diskutera ungdomskriminalitet konstruktivt - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Svårt att diskutera ungdomskriminalitet konstruktivt

2015-01-14 I diskussioner om krimnalitet och ungdomsgäng finns olika grundantaganden kring orsaker till problemen och vilka åtgärder som kan lösa dem. Det gör att poliser, socialarbetare, ungdomar, andra boende och övriga inblandade pratar förbi varandra, enligt en avhandling av Susanne Liljeholm Hansson.

– Det finns i huvudsak finns tre övergripande berättelser med olika förståelser av vad kriminalitet och andra problem relaterade till ungdomsgäng beror på, säger avhandlingens författare Susanne Liljeholm Hansson, f d socialsekreterare som arbetat med ungdomar.

I sitt avhandlingsarbete har hon gjort fältobservationer och intervjuat personer i ungdomsgäng i Göteborgs förorter, liksom folk runtomkring ungdomarna för att undersöka deras olika berättelser.

– De olika aktörerna måste inse att det i den här typen av sammanhang inte går att identifiera några odiskutabla fakta utanför själva berättelserna. Och för att få till stånd en djupare diskussion som kan öppna upp de fastlåsta positionerna och få igång en process framåt så krävs istället ett reflexivt lyssnande och att man vågar utsätta de egna ”sanningarna” för andra aktörers granskande blick, säger Susanne Liljeholm Hansson.

Läs hela artikeln och ladda ner avhandlingen här