RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Statistik över lagförda brott

2015-06-03 Nu publicerar Brå den officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård för 2014, samt återfall i brott 2008. 

Sammanfattning av statistiken:

  • År 2014 fattades 110 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 6 730 beslut (6 procent) jämfört med 2013. 
  • År 2014 intogs 8 940 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är ungefär samma antal som 2013.
  • Antalet personer som påbörjat intensivövervakning med elektronisk kontroll under 2014 är 6 procent lägre än motsvarande antal 2013. Antalet har minskat kontinuerligt sedan 2008.
  • År 2008 återföll 40 procent i brott inom tre år från ingångshändelsen. Andelen personer som återfaller i brott minskar svagt över tid; jämfört med 2003 har andelen minskat med 2 procentenheter.

Läs mer på Brå:s, Brottsförebyggande rådet, hemsida här