RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Socialtjänstens verktyg BBIC utvecklas

2015-02-03 Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra socialtjänstens dokumentationssystem BBIC, Barns behov i centrum.

Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättsäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. 

BBIC är ett dokumentationssystem som används av socialtjänsten bland annat för att utreda behov av kontaktperson och kontaktfamilj för barn och unga enligt SoL, samt för att sätta mål för insatsen. 

Läs hela pressmeddelandet och ladda ner rapporten