RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Socialstyrelsen samlar information om ensamkommande barn

2015-10-27 På Socialstyrelsens hemsida finns samlad information om arbetet med ensamkommande barn från olika myndigheter. 

Här finns vägledning för socialtjänstens arbete med ensamkommande barn, en kartläggning av barnens behov och information om medicinsk åldersbedömning. Det finns även en separat flik med information om barn med uppgivenhetssyndrom. 

Socialstyrelsens sida om ensamkommande barn

Socialstyrelsens sida om barn med uppgivenhetssyndrom