RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skillnader i förskrivning av adhd i landet

2015-05-20 Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Här redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna.

Enligt Socialstyrelsens pressmeddelande har myndigheten följt användandet av metylfenidat, det dominerande adhd-läkemedlet, mellan åren 2006 och 2014. Resultatet visar att medicineringen har ökat stadigt i alla åldersgrupper utom bland de allra minsta barnen. Ökningen kan förklaras med att de nya användarna blivit allt fler för varje år, och att läkemedlen ofta används under en lång period.

– Socialstyrelsens siffror visar även på stora regionala skillnader i för-skrivningen. Det beror bland annat på att andelen som får en adhd-diagnos är olika stor i landet, säger utredaren Peter Salmi pressmeddelandet. 

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här