RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SiS utreder stödboende för ensamkommande

2015-10-14 Regeringen har gett Statens institutionsstyrelse, SiS, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa minst 1 000 platser i stödboende samt hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn i åldern 16–20 år.

Läs mer på SiS hemsida här