RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Satsning ska lyfta funktionsnedsattas rättigheter

2015-04-02 Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I regeringsuppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med januari i år, är en form av diskriminering.

- Regeringens syfte med uppdraget är att motverka diskriminering genom att öka kunskap och medvetenhet om dessa rättigheter samt att bidra till en ökad delaktighet och tillgänglighet. Det är särskilt viktigt att genomföra arbetet i nära kontakt med funktionshindersorganisationerna och att engagera personer med funktionsnedsättning i arbetet, bland annat för att visa på effektiva vägar att motverka diskriminering, säger Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet här 

Läs mer om regeringsuppdraget här