RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Riktlinjer för utbildning av gode män

2015-06-03 I Regeringens regleringsbrev har länsstyrelsen i Dalarna fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för utbildning av gode män och förvaltare.

Riktlinjerna ska kunna användas som vägledning för överförmyndarna och syftar till att gode män och förvaltare ska ges möjlighet till den utbildning som behövs för att utföra sina uppdrag med hög kvalitet. I uppdraget ingår att överväga utbildningens omfattning och närmare innehåll samt att ta fram lämpliga mallar och utbildningsverktyg.

Senast den 1 november 2015 ska Länsstyrelsen i Dalarnas län rapportera resultatet av detta arbete till Justitiedepartementet. 

Se punkt 91 i regleringsbrevet här