Riksrevisionen granskar mottagande av ensamkommande - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Riksrevisionen granskar mottagande av ensamkommande

2015-01-15 Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

Syftet med granskningen är att utreda i vilken utsträckning staten har gett kommunerna förutsättningar att ta emot de ensamkommande asylsökande barnen, med utgångspunkt i barnets bästa. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i oktober 2015. Jan Landahl är ansvarig riksrevisor.

Läs mer här