RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remiss om förenklade regler på HVB-hem

2015-11-12 Socialstyrelsen föreslår undantag i reglerna kring HVB-hem, (hem för vård och boende) för att kommunerna ska klara av att ordna boende till alla ensamkommande barn.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida här