RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rekordfå i fängelse

2015-05-27 Sedan 1989 har antalet nyintagna i svenska fängelser minskat med 42 procent. Förra året nåddes det lägsta antalet nyintagna i modern tid. Det visar ny statistik från Kriminalvården.

Även inom frivården har antalet nya klienter minskat. 2014 var de 6 405, det är det lägsta antalet sedan 2001.

Läs mer på Kriminalvårdens hemsida