RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen gällande ensamkommande barn

2015-11-03 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna nationella informationsinsatser om god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare, samt familjehem och jourhemSocialstyrelsen ska också analysera situationen i kommunerna idag.

Syftet är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär. 

- Behovet av bland annat familjehem och gode män för ensamkommande barn och unga är stort samtidigt som många människor har visat intresse för att ta ansvar och hjälpa till på olika sätt. Det är därför viktigt att nå de människor som vill göra en samhällsinsats och som kan tänka sig att vara ett stöd för barn och unga så att de får information om vad uppdragen innebär, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande på Regeringens hemsida. 

Socialstyrelsen ska också genomföra en analys av situationen i kommunerna idag vad gäller tillgången till familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskild förordnad vårdnadshavare. Analysen ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och belysa såväl flickor som pojkars behov. Socialstyrelsen har i upprag att samråda med berörda aktörer, bla ideella organisationer. 

Information om de olika uppdragen finnas tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats så snart som möjligt under 2015.

Uppdraget ska löpande stämmas av med Socialdepartementet och redovisas senast den 31 mars 2018.

Läs mer på Regeringens hemsida