RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringens åtgärder för flyktingmottagandet

2015-10-09 Regeringen föreslår åtgärder för att ordna boende och skola för asylsökande och ensamkommande barn.

På regeringens hemsida framgår att det nu är det tak över huvudet, skolgång för barnen och en ordnad situation för de ensamkommande barn och ungdomarna som står överst på dagordningen. 

Dessa förslag på åtgärder finns för ensamkommande barn:

  • Ny placeringsform, stödboende, för barn och unga i åldern 16-20 år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016   
  • Statens institutionsstyrelse ska utreda förutsättningarna för 1000 platser i stödboende och HVB-hem för barn och unga i åldern 16-20 år. Redovisas senast 1 januari 2016.   
  • Uppdrag till Socialstyrelsen att se över myndighetens föreskrifter och allmänna råd om HVB-hem. Redovisas senast 1 april 2016.

 

Läs mer på Regeringens hemsidan här