RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringen föreslår stödboende för ensamkommande barn

2015-11-06 Regeringen föreslår i en proposition att en ny placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år. Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett självständigt boende med individanpassat stöd och ensamkommande barn är en av målgrupperna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 

Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingssituationen. 

Läs Regeringens pressmeddelande här