RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rätt till kontaktperson

2015-11-24 Kammarrätten i Göteborg ger en kvinna fortsatt rätt till insatsen kontaktperson enligt LSS, trots att hon bor i särskilt boende.

Kvinnan överklagade, tillsammans med sin gode man, socialnämndens avslag på hennes ansökan om fortsatt stöd av kontaktperson enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tidigare har hon varit beviljad kontaktperson under flera års tid. Det nya beslutet motiverades med att behovet tillgodosågs genom hennes boendeinsats.

Kammarrätten konstaterar att kvinnan visserligen har ett särskilt boende, men med mycket lägre personaltäthet än de flesta LSS-boenden. Kvinnan har få sociala kontakter och har en psykiatrisk problematik som gör att det är svårt för henne att själv ta kontakt med andra personer. Kammarrätten anser därför att det är viktigt för kvinnan med en fortsatt kontinuerlig kontakt med en kontaktperson för att hon ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Ladda ner domen som pdf

Läs en dom om insatsen kontaktperson enligt SoL från Kammarrätten här