Rapport om samhällets återfallsförebyggande insatser - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rapport om samhällets återfallsförebyggande insatser

2015-04-02 Riksrevisionen har granskat samhällets samlade insatser för att förebygga återfall i brott. Enligt granskningen är insatserna för få och för dåligt samordnade, de kommer ofta för sent och anpassas inte tillräckligt till individen. 

Enligt Riksrevisionens rapport "Återfall i brott – hur kan samhällets samlade resurser användas bättre?" skulle arbetet med att minska återfall i brott få större effekt om klienternas behov och problem identifierades tidigare. Då skulle planering och samordning mellan olika inblandade aktörer också sättas igång tidigare.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ställa tydligare krav på de olika instanserna att samverka med varandra och se till att de insatser som görs följs upp och utvärderas. Regeringen bör tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och andra ansvariga myndigheter ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla det återfallsförebyggande arbetet. 

Läs mer och ladda ner rapporten här