RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rapport om mottagandet av ensamkommande barn

2015-09-16 Det finns i dag brister i mottagandet av ensamkommande barn i Sverige, skriver Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande. Många av dessa brister bottnar i att ingen bär helhetsansvaret för mottagandet.

En ny rapport från Stockholms Stadsmission visar att det nuvarande systemet med gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare fungerar dåligt – något en dryg fjärdedel av överförmyndarna i storstadsområdena bekräftar. Kvaliteten varierar kraftigt och fler gode män behövs. Stockholms Stadsmission efterlyser ett större ansvarstagande från nationella och kommunala beslutsfattare. 

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten

Se en intervju med anledning av rapporten på TV4