RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Proposition om arv i internationella situationer

2015-05-06 I slutet av april lämnade regeringen en proposition till riksdagen med de kompletterande regler som behövs för att tillämpa EU:s arvsförordning.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att handläggningen av arv med internationell anknytning underlättas om det finns gemensamma regler att förhålla sig till. Arvsförordningen har antagits för att skapa sådana inom EU. 

 - I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att en svensk medborgare som avlider var bosatt utomlands eller att egendomen finns i flera länder. Det är därför välkommet att EU:s medlemsstater har enats om regler för att förbättra möjligheterna för arvingarna att slutligt lösa alla frågor om arvet i ett och samma land, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Arvsförordningen börjar tillämpas den 17 augusti 2015. Lagförslagen föreslås träda i kraft samma dag.

Läs pressmeddelandet

Ladda ner propositionen här