Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson

2015-01-26 I Stockholms stad pågår ett projekt för att utveckla insatsen kontaktperson. Startskottet för satsningen var rapporten "Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn" som forskare vid Stockholms universitet presenterade 2011. 

Läs mer här