RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Partnervåld i alla samhällsklasser

2015-01-14 Att män som slår kvinnor finns i alla samhällsklasser bekräftas av den genomgång av domar som tidningen Dagens ETC gjort. 

Dagens ETC har gått igenom 65 domar från 2014 som gäller kvinnomisshandel. ETS skriver att genomgången visar på "en spridd skara där många avviker från den stereotypa bilden av en kvinnomisshandlare. Förutom poliser är de dömda allt ifrån läkare och vd:ar till låginkomsttagare och nolltaxerare. Medianåldern är 35 år, men samtidigt är de förhållandevis många unga – 11 av de dömda är 25 år eller yngre."

I artikeln intervjuas Lucas Gottzén, docent i socialt arbete vid Linköpings universitet, som i sin forskning har han intervjuat flera män som utövar våld mot kvinnor. Stereotyperna gör att det blir svårare att nå fram till män som utövar våld och få dem att komma till rätta med sitt beteende, tror Lucas Gottzén.

– Samtidigt visar forskningen att kvinnomisshandlare finns i alla samhällsklasser och grupper. Det är medelklass, arbetarklass, studenter, ingenjörer, fabriksarbetare och arbetslösa. I mina möten med dessa män har jag insett att de allra flesta är helt vanliga snubbar. Hade jag träffat dem i ett annat sammanhang hade jag kanske till och med blivit vän med vissa.

Läs artikeln här