RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om arv vid internationella situationer

2015-06-24 Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Justitiedepartementet har tagit fram ett faktablad om reglerna.

I faktabladet framgår att frågor om arv normalt ska prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

Läs mer och ladda ner faktabladet här