RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Oklart om företag får anlitas som god man

2015-12-14 Tidningen Hela Hälsingland skriver om att kommunen i Söderhamns kommun anlitat företaget Optio för uppdrag som god man och förvaltare.

Fallet har granskats av kommunens revisorer som gett överförmyndarnämnden hösten och vintern på sig att se över sina rutiner. Revisorerna är dock inte längre säkra på att det är fel att använda sig av Optio eftersom det inte är företaget utan deras personal som anlitas för uppdrag. 

– Det är personerna som har utsetts av tingsrätten till gode män eller förvaltare, alltså inte företaget. Och då hamnar man i ett litet annat läge. Vi har heller inte funnit att överförmyndarnämnden har överskridit budgeten på grund av att de använder sig av Optio, säger Nils Westling.

RFS ordförande Agneta Zedell har tidigare förklarat att hon är kritisk till de kommuner som använder sig av vinstdrivande företag och har länge försökt förmå länsstyrelserna att granska om det är lagligt, utan att ha kommit någon vart.

Även Lisbeth Karlsson, ordförande i Söderhamns frivilliga samhällsarbetare, intervjuas i artikeln.

Läs artikeln här