RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nytt behandlingsprogram i frivård

2015-11-12 Kriminalvården skriver om nya behandlingsprogrammet Entré, som används på frivården för klienter med kriminell livsstil eller våldsproblematik. 

Entré vänder sig till högriskklienter som lämnat eller vill lämna organiserad brottslighet, eller klienter med omfattande våldsproblematik. Behandlingsprogrammet följer en manual, men skräddarsys för varje individ med utgångspunkt i behandlingsmetoden KBT och arbetssättet RBM.

Läs mer på Kriminalvårdens hemsida