RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nytt arbetssätt i missbruksfamiljer

2015-03-13 I Tyresö kommun har det samordnade arbetet kring barn till föräldrar med missbruk nu permanentas, skriver Socionomen.

Projektet ”Samordnat stöd till familjer med problematiskt bruk av alkohol och droger” är idag avslutat. Nu är det så här alla socialsekreterarna i Tyresö kommun arbetar.

Det börjar ofta med att en anmälan kommer till kommunens mottagningsgrupp. Finns det misstanke om missbruk träffar en socialsekreterare från vuxensektionen och en från barn- och ungdomsenheten familjen tillsammans. Från början. 

– För våra besökare är det här en självklarhet. De tror att alla inom socialtjänsten arbetar så, vi sitter ju i samma hus, förklarar Sara Nordgren som är en av tre processledare. 

Läs hela artikeln här.