Ny studie om befolkningens ideella insatser - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny studie om befolkningens ideella insatser

2015-05-06 53 procent av den vuxna befolkningen gör ideella insatser i någon form, enligt en ny befolkningsundersökning från Ersta Sköndal högskola. Närmare 180 000 personer hade under förra året minst ett lagreglerat frivilliguppdrag, uppger forskarna Johan von Essen och Lars Svedberg till RFS.

Enligt högskolans pressmeddelande har studien föregåtts av fyra tidigare befolkningsstudier. Undersökningen kan därför även visa hur engagemanget utvecklats under åren 1992–2014. Undersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang. Detta uppmärksammades redan i 2009 års undersökning och forskarna kan visa att engagemangsnivån är fortsatt stabil fem år senare. Enligt forskarna finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet.

Ladda ner undersökningen som pdf

Läs pressmeddelandet här