RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny organisation i Kriminalvården

2015-01-15 Kriminalvården har ny organisation från och med 12 januari.

Organisationsförändringen innebär att Kriminalvården inrättar en ny nationell avdelningsnivå direkt under generaldirektören med nio avdelningar. Dessa är anstalt och häkte, frivård, säkerhet, ledningsstöd, lokalförsörjning, ekonomi, HR, IT och kommunikation. Myndigheten etablerar också en nationell transportenhet och ett administrativt servicecenter.

Läs mer här