Migrationsverkets prognos för mottagande - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Migrationsverkets prognos för mottagande

2015-10-22 Migrationsverket skriver på sin hemsida att prognosen för antal asylsökande för 2015 rör sig mellan 140 000 och 190 000 personer, varav 29 000 - 40 000 är ensamkommande barn.

2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000- 33 000 är ensamkommande barn.

Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.
– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket i pressmeddelandet.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida