RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Migrationsverkets prognos för mottagande

2015-08-12 Migrationsverket beräknar att det kommer 12 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl i år. Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än väntat, och prognosen skrivs ned till 74 000 personer.

Läs mer i Migrationsverkets pressmeddelande