RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner

2015-09-04 Migrationsverket medverkar i olika aktiviteter i Jämtland, Östergötland och Stockholm för att förebygga att ensamkommande asylsökande barn försvinner, skriver Migrationsverket på sin hemsida.

På central nivå sker det bland annat genom att verket samarbetar med lokala barnrättsorganisationer i barnens hemländer. 
– Med hjälp av barnrättsorganisationerna försöker vi spåra föräldrar eller hitta andra lösningar för att hitta ett ordnat mottagande för de barn som inte har skyddsskäl, berättar Kjell-Terje Torvik, en av Migrationsverkets experter på barnfrågor.

I höst ska Migrationsverket genomföra utbildningar i Östergötland och Jämtland för personer som arbetar med ensamkommande barn, till exempel boendepersonal, gode män, skolpersonal och socialtjänstemän. Utbildningarna finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm (nationell samordnare av arbetet mot människohandel) och Migrationsverket.

I våras startade också ett annat projekt på initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms län. Syftet är framför allt att förebygga att barn försvinner, utsätts för eller begår brott.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida