RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lång väntan på kontaktperson

2015-03-04 Sydsvenskan skriver att en ung man fick vänta elva månader på en kontaktperson. Efter en dom i förvaltningsrätten tvingas Lomma kommun betala 23 000 kronor för dröjsmålet.

I maj 2013 beviljdes en en ung man kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men han fick vänta till april året därpå innan beslutet verkställdes och kontaktpersonen tillsattes.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser att socialnämnden brustit i sin planering och bedömer att dröjsmålet var oskäligt långt. Förvaltningsrätten delar tillsynsmyndighetens uppfattning och nu tvingas kommunen betala 23 000 kronor i statlig avgift.

Läs artikeln på Sydsvenskans hemsida