RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Läkare om åldersbedömningar

2015-10-13 I en artikel i läkartidningen skriver Anders Hjern och Henry Ascher, båda professorer och överläkare, om svårigheten att fastställa åldern hos asylsökande barn. 

I artikeln finns denna sammanfattning:

  • Många ensamkommande asylsökande ungdomar i Europa saknar dokument som kan styrka deras ålder. 
  • Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning när myndigheter ifrågasätter den ålder unga asylsökande uppger.
  • Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde för detta syfte högst begränsat. 
  • Åldersbedömningar baserade på psykosociala metoder bör prövas och utvärderas under svenska förhållanden.

Läs artikeln i Läkartidningen här