RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kriminalvårdens forskare föreslår åtgärder vid hedersrelaterade brott

2015-06-09 Kriminalvårdens forskningsledare Jenny Yourstone och utredarna Leni Eriksson och Hedwig Westerberg föreslår i en forskningsrapport hur klienter dömda för hedersrelaterad brottslighet ska behandlas.

Några av förslagen i rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck - kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer är:

  • Checklista för identifiering av klienter
  • Kartläggning av hur många som är dömda för hedersrelaterade brott
  • Utreda fördelar/nackdelar med samplacering av klienter med hedersrelaterad problematik
  • Utreda möjligheten att "flagga" för dessa klienter inom rättsväsendet

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här