RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande

2015-09-01 Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér skriver i en debattartikel i Dagens samhälle att regeringen förbereder en rad åtgärder för att ge kommunerna stöd i arbetet med ensamkommande barn.

I artikel nämns också vikten av att sprida kunskap om uppdragen god man och kontaktperson för ensamkommande barn.

Läs debattartikel i Dagens samhälle