Ska bli lättare att klaga för konsumenter - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ska bli lättare att klaga för konsumenter

2015-01-28 Från halvårsskiftet ska det bli lättare för konsumenterna att få sina klagomål prövade av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, skriver Dagens nyheter.

Sommaren 2014 lade Konsumenttvistutredningen fram sina förslag på hur det ska bli enklare för missnöjda konsumenter att få sina tvister prövade utan att behöva gå till domstol. Utredningen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla från den 1  juli i år och regeringen förbereder ett lagförslag som ska läggas fram för riksdagen i vår. Lagförslaget kommer till stor del att bygga på utredningens förslag.

Läs mer på DN:s hemsida