Domstol ger kvinna rätt till kontaktperson - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Domstol ger kvinna rätt till kontaktperson

2015-03-26 Kammarrätten i Göteborg anser att en kvinna som enligt LSS är beviljad boende med särskild service och daglig verksamhet även har rätt till kontaktperson.

Det var när kvinnan ansökte om att fortsatt insats via kontaktperson som socialnämnden beslutade att avslå hennes ansökan.  Motiveringen var att kvinnan inte kunde anses isolerad i den meningen som avses med lagen eftersom hon genom sitt boende och den dagliga verksamheten har kontakt med andra människor. 

Både förvaltningsrätten och kammarrätten gav istället kvinnan rätt och anser att hon är fortsatt berättigad kontaktperson enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. I domskälen lyfts fram att det faktum att kvinnan bor i gruppbostad inte utesluter att hon kan ha rätt till kontaktperson. Det framkommer också att hon inte har ett fungerande socialt nätverk omkring sig och att kontaktpersonen är den enda person som hon lyckats skapa en god kontakt med.

Läs domen som pdf här