RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO om intagnas rätt till dagsljus

2015-12-01 Justitieombudsmannen har i ett fall uttalat sig om rätten för intagna på häkten och anstalt att få dagsljus.

JO anser att det bör ses som en grundläggande rättighet att få dagsljus i sitt bostadsrum. Denna rättighet får inskränkas om Kriminalvården bedömer att det är nödvändigt av ordnings- och säkerhetsskäl. Kriminalvården måste då vidta åtgärder för att minska de negativa effekterna av en sådan inskränkning. 

Ladda ner JO:s beslut här (pdf)