JO: Om socialtjänsten och informationssökande på internet - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO: Om socialtjänsten och informationssökande på internet

2015-01-23 Dagens juridik skriver att JO uttalat sig i ett JO-ärende om socialtjänstens informationssökning i samband med ett försörjningsärende. 

Dagens juridik skriver att det enligt JO, justitieombudsmannen, Lilian Wiklund inte finns några formella hinder mot att socialtjänsten inom ramen för en utredning om försörjningsstöd hämtar in uppgifter om biståndssökanden som är tillgängliga för allmänheten via internet. Det finns heller inget som hindrar att informationshämtandet sker utan att den som ansökt om bistånd samtyckt till detta.

Däremot anser JO att socialtjänsten ändå bör informera om att man kan komma att hämta in eller kontrollera uppgifter på internet. Utgångspunkten för socialtjänstens utredning bör vara den ska bedrivas i samråd med personen som sökt försörjningsstöd och med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, menar JO. 

Hon skriver också: "Det nu sagda innebär att socialtjänsten enligt min mening inte bör ägna sig åt ett mer eller mindre allmänt och rutinmässigt sökande efter information om en enskild biståndssökande på internet..." "...Först om det av någon anledning bedöms nödvändigt att exempelvis kontrollera en uppgift som den enskilde har lämnat bör en sökning på internet komma i fråga. Sökningen bör alltså ha ett bestämt syfte.”

Läs hela artikeln